Discussione:Letures y urazions per l vedlé

Da Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

gherdëina


Priera dl vënderdi (dala 3 domesdì)

Tla nona ëura à Gejù cherdà cun usc sterscia: Mi Die, mi Die, ciuldì m'es'a arbandunà! Daldò
iel spirà. (cfr. Mc 15,34; Salm 22,2)
Te aduron, Seniëur Gejù Crist, y te laudon,
ajache tres ti santa crëusc es salvà l mond.
Veneron, o Seniëur, ti crëusc, y glorificon ti santa ressurezion,
ajache tres l lën dla crëusc iel ruvà legrëza tl mond.
L Seniëur ebe pietà de nëus y nes benedësce.
Ël feje luné sun nëus si bontà y nes done si salvëza. Amen