La scola ladina

Da Wikipedia
Articul per Ladin Gherdëina Val Gardena dall'alto.JPG

La scola ladina tla Provinzia de Bulsan ie cunzentreda tla valedes de Gherdëina y Badia y ie na scola plurilinguala che ie unida istituida dl 1948. Tla scolina ladina fossel udù dant che la ativiteies educatives vënie fates fundamentalmënter tl lingaz ladin, ma ultimamënter vëniel nce fat truepa ativiteies per tudësch y per talian.

Tla prima tlass dla scola elementera vëniel alfabetisà te duc trëi i lingac de scola (ladin, talian y tudësch), puscibilmënter a na maniera balanzeda. Chësta ie na inovazion permò dal 2010 inant, canche ie unides ora la indicazions provinzieles nueves per la scola; dant univel alfabetisà per talian o per tudësch, adurvan nce l ladin, aldò che l fova debujën.

Dala segonda tlass dla scola elementera inant vëniel nsenià per mez l tëmp per tudësch y per mez l tëmp de scola per talian, a na maniera che l sibe n sistem paritetich tla adurvanza di lingac de nseniamënt. L ladin vën nsenià coche materia per doi ëures a l'ena y chësc vel nchina ala fin dla scola auta. Ma n possa nce adurvé te duta la tlasses l ladin coche mesun de spiegazion, sce la và debujën. N chësc cont iel de gran desferënzies aldò dla tlasses y dla scoles, davia che l'adurvanza dl ladin depënd dala sensibilità di nsenianc y dal status dl ladin te n cër luech.

Tla scola mesana y auta vën la materies nseniedes for o per talian o per tudësch, ma la soma totala de l'ëures nseniedes ti doi lingac muessa vester medema. L ladin ie prejënt tl scrit y tl oral pra l ejam ala fin dla scola mesana y te forma orala nce pra l ejam de maduranza. Dal 2017 inant possa i studënc che à fat la scola ladina per almanco diesc ani y finà n stadium universiter per talian o per tudësch giapé l atestat de trilinguism. I nsenianc dla scolines y dla scoles ladines muessa avëi l ejam de trilinguism y per la scolines y scoles elementeres muessi nce vester de lingaz de l'oma ladin. L sistem paritetich se tol dant de seguré na bona cumpetënza, puscibilmënter valiva per talian y per tudësch y tl medemo tëmp varenté l ladin. Tla Val de Fascia ie la scolina mesa per ladin y mesa per talian.

Dal 1975 dal na ntendënza ladina che se cruzia dla aministrazion dla scolines y scoles ladines. L prim ntendënt ladin fova Franz Vittur de Badia (autor de deplu libri sun l'educazion y la scola, danter l auter "Na vita, na scola"); dl 1992 ie deventà ntendënt l dr.Roland Verra de Urtijëi. Daujin a truepes contribuc sun l'educazion y la cultura ladina iel nce autor de plu libri ladins ("L cudejel di dis y dla sajons", "Dërc y storc", "Sun lim de plata", "Plates de calënder", "Mpue de zes", "Te me ancontes śën", "La rojules tardives".

Tla scoles de Fascia vëniel ultimamënter metù ndrova l model trentin de scola trilinguala, cun materies nseniedes nia mé per talian, ma nce per tudësch y per nglëisc, aldò dla metodologia CLIL. Sëuraprò iel nce materies nseniedes per ladin. L atestat de ladin per nsenianc ti dà la prezedënza per i posć de nseniamënt. Te Fedom y Ampëz iel unì metù man da curt tëmp cun una n'ëura de nseniamënt dl ladin tla scoles elementeres, ma for mé cun la aprovazion di genitoresc, aldò dla lege 482.

Por detais cialé ala plata de L Departimënt Educaziun y Cultura Ladina

Plates colegades[mudé | muda l codesc]